Close

MENYU

(+994 55) 577-01-04
(+994 51) 630-06-98

Email:

Ağac və Kolların əkilməsi

fon_1

Ağaclar və otlar istənilən bağın ayrılmaz hissəsidir. Geniş seçim (iynəyarpaqlı və enliyarpaqlı, kiçik və böyük, çiçəklənən) bağınızı tanınmayan şəklə salmağa, sahələri zonalara bölməyə icazə verəcəkdir. İki paralel sıralar ilə əkilən otlar və ağaclar xiyaban əmələ gətirir, bir sırada əkilmiş otlar və ağaclar isə canlı hasar yaradır. Ağacların və otların müxtəlif növlərini kombinə edərək torpaq sahənizin üstünlüyünü qeyd etmək və ya onun nöqsanlarını gizlətmək mümkündür. Bir ədəd ağacın və otun əkilməsi zamanı onun gözəlliyinə xüsusi diqqət ayrılır, bitkini dekorativ çətirlə seçərək onu açıq torpaq sahəsində əkirlər.