Close

MENYU

(+994 55) 577-01-04
(+994 51) 630-06-98

Email:

Güllüklərin quraşdırılması

chichekliklerin-qurulushu

Güllüklər — sahənin dekorativ tərtibatının əsas vasitələrindən biridir. Güllərin növlərinin və sortlarının böyük müxtəlifliyi planlama işlərindən və sahənin ölçülərindən asılı olmayaraq Sizin torpaq sahənizi eksklüziv şəkildə tərtib etməyə icazə verəcəkdir.

Əvvəlcə güllüklərə qulluq ilə bağlı sizin imkanlarınızı təyin etmək zəruridir. Onların məzmunu ilə bağlı xərcləri və çətinliyi nəzərə alaraq rənglərin seçimi bundan asılı olacaqdır. Ən sadə bitkilərdən tərtib olunmuş güllüklər müəyyən qulluq tələb edir (suvarma, gübrələrin səpilməsi, çərgələr arası alaq eilməsi, ölü bitkilərin yeniləri ilə əvəz olunması). Güllüklərin tərtib olunması üçün bitkilərin seçimi qanun və qaydalara malik olan sənətdir. Yalnız düzgün şəkildə tərtib olunmuş güllük onun qavranması zamanı səadət bəxş edə bilər, əhval – ruhiyyəni qaldıra bilər və əhvalı yaxşılaşdıra bilər. Güllüklər üçün materialı elə seçirlər ki, onlar nəinki rənginə, ölçüsünə və formasına, eləcə də, gül açma müddətinə görə uzlaşır.

Güllüklər bir neçə növdə olub, həndəsi ölçüləri, bitkilərin və sahənin növlərinə görə fərqlənir. Bu çiçək ləkləri, alp təpəsi, daşlardan ibarət bağ, qızıl gül bağı, dekorativ bostan və miksborderlərdir.

Çiçək ləkləri – adətən böyük sahəni əhatə edərək, dairəvi və oval, düzgün həndəsi formaya malikdir. Bitkilərin çiçək ləkində əkilməsi zamanı əkilən materialın xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq müəyyən şəkli çəkmək mümkündür.

Alp təpəsini növbəti şəkildə formalaşdırırlar – kompozisiyaya dağın zirvəsini canlandıran böyük daşı daxil edirlər və onun ətrafında daha balaca ölçülü daşları yerləşdirirlər və onların da arasında bitkiləri əkirlər. Əkilən materialı belə seçirlər.

Alp təpəsindən fərqli olaraq, daşlardan ibarət bağda daşlar bitkilərdən hündür olur. Çiçəklər kompozisiyanı tamamlayır.

Miksborder elə bir şəkildə tərtib olunur ki, bu zaman güllük ilin əksər hissəsində dekorativ və estetik görünüşünü itirmir.

Güllüklərin layihəsini çəkərək, əkilən materialı seçərək həm müştərinin arzusunu, həm də landşaftın xüsusiyyətlərini, bütün tərkib elementlərin təyinatını və yerləşdiyi ərazini rəhbər tuturuq. Yekun nəticədə Siz unikal, effektli və funksional güllükləri əldə edirsiniz.