Close

MENYU

(+994 55) 577-01-04
(+994 51) 630-06-98

Email:

Peşəkar aqronomun məsləhətləri

aqronom-mesleheti

Gözəl meyvə bağı – bağçılıq fəaliyyətinin nəticəsidir. Bitkiləri əkmək – bağ sahəsinin təməlinin qoyulmasında yeganə deyil, birinci məntəqədir. Bağa qulluq hər bir texnoloji prosesin keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirilməsini tələb edən mövsüm işlərinin böyük kəmiyyətindən ibarətdir.

Bizim saytımızda Siz bağa qulluq üzrə məsləhətləri və bu və ya digər işlərin yerinə yetirilməsinə dair daha müfəssəl təlimatları tapa bilərsiniz.

Bütün bunlar ilə yanaşı, təcrübəli bağbanların peşəkar yardımını təklif edirik. Biz bağa qulluq üzrə növbəti xidmətləri təqdim edirik: bitkilərin vaxtlı – vaxtında kəsilməsi və calaq olunması, köhnə otların cavanlaşdırma məqsədilə kəsilməsi, funqisidlər və insektisidlər ilə dezinfeksiya olunması, kökün və torpağın qidalandırılması və digər işlər münasib qiymətə yerinə yetirilir.

Yuxarıda sadalanan proseduralardan savayı, yaz mövsümündə bağa düzgün qulluq növbəti işlərdən ibarətdir:

  • ştambların ağardılması;
  • ağacların qidalandırılması;
  • kolların dezinfeksiya olunması;