Close

MENYU

(+994 55) 577-01-04
(+994 51) 630-06-98

Email:

Qazon və qazonların quruluşu

qazon

Yaşıl qazon – hər bir landşaftın ayrılmaz tərkib hissəsidir. O, nəinki estetik funksiyanı yerinə yetirmir, eləcə də, havanın təmizlənməsini həyata keçirir, və mikrobları məhv edən bioloji fəal təsirə malikdir. Son zamanlar rulon və irland qazonları daha geniş yayılmışdır.

Sahədə qazonu yaratmazdan əvvəl yerin bu işlərə hazırlanmasını həyata keçirmək lazımdır. Əgər ərazi çaladırsa, onu hamarlamaq gərəkdir: müəyyən yerlərdə torpaq təbəqəsini azaltmaq, müəyyən yerlərdə isə çalalara torpaq tökmək tələb olunur. Qazon üçün nəzərdə tutulmuş sahə suyun çalalarda qalmaması üçün həddən artıq hamar olmalıdır.

Qazonların ayrı – ayrı növləri:

Parterli qazon – landşaftı sistematik üslubda tərtib etmək üçün daha tez – tez tətbiq olunur. Örtüyün bu növü istənilən həndəsi formaya malik olsa da, əsas tələbə riayət etmək lazımdır – bütün xətlər dəqiq və düz olmalıdır. Ot örtüyü nə olursa olsun sıx, bərabər və alçaq boylu olmalıdır.
Mavritaniya qazonu — tərkibində müxtəlif otların təxminən 15 növlərinin olması ilə fərqlənir. O, alçaq boylu sahə çiçəkləri – çoxillik bitkilər olmadan mövcud ola bilməz.

Çəmən qazonu – təbii çəmənlikdə tez – tez qurulur. Burada zəruri hallarda quru otlardan çəməni təmizləyir, səthi hamarlayırlar.
Rulon şəklində olan qazonlar indiki dövrdə daha çox tələb olunur. Bu örtüyün əsas üstünlüyü tikinti işlərinin başa çatmasından sonra sahənin yaşıllaşdırılmasından ibarətdir. Qazonun bu növü sıx örtüyə və dolğun yaşıl rəngə malikdir. Rulon şəklində olan sıx qazon alaq otlarının qazonun səthində bitməsinə imkan vermir. Bu diqqətəlayiq haldır. Sahənin ərazisində rulon şəklində olan qazonların salınması - ən uğurlu qərar olub, Sizin vasitələrinizə qənaət edir və Sizin ərazinizi gözəlləşdirir.

Qazonların yaradılması həddən artıq əmək tutumlu və məsul proses olub, bu işi peşəkarlara həvalə etmək daha düzgün olardı. Biz lazımi biliklərə sahibik və bu sahədə kifayət qədər iş təcrübəsi ilə fərqlənirik.

Bizə müraciət zamanı Siz 100% əmin ola bilərsiniz ki, zəruri qazon növünün yaradılması ilə bağlı işlər keyfiyyətli şəkildə və Sizinlə şərtləşdiyimiz müddətdə vaxtlı – vaxtında yerinə yetiriləcəkdir.

Qazonun dəyəri örtüyün, sahənin növündən və zəruri işlərin yerinə yetirilməsinin həcmindən asılı olacaqdır. Qazonun yaradılması ilə bağlı bütün qayğıları biz öz öhdəmizə götürürük. Sizin əsas vəzifəniz — yerinə yetirilmiş işi qəbul etməkdən ibarətdir. Biz əminik ki, siz realizə olunmuş işin keyfiyyəti ilə qiyməti arasındakı rasional nisbətdən razı qalacaqsınız!